Players Tour Championship

, 13 . .

Asian Players Tour Championship 3 (2012-2013)
5-9 , 2012 ()
, ,

1/16 1/8 1/4 1/2
7 7 7 7
       
4
2
4
1
Zhang Yang 1
4
4
1
4
3
4
Shi Hanqing 0
Shi Hanqing 4
2
4
3
0
Zhang Yong 4
Zhang Yong 1
4
3
4
4
Hu Hao 1
Hu Hao 4
Zhu Yinghui 1
Hu Hao 4
2
2
4
   
Ma Yangpeng 2
4
4
3
Guan Zhen 2
4
2
4
Ju Reti 4
Zhou Yuelong 1
Ju Reti 2
4
Feng Guowei 2
4
4
1
0
4
4
Chen Ruifu 3
Chen Ruifu 4
Cai Jianzhong 0
4
0
4
Xu Xinjian 0
4
Cao Xin Long 2
Cao Xin Long 4
3
( 7 ). 9 , 2012. .
stuart_bingham li_hang
4-3
 
Asian Players Tour Championship 3 (2012-2013)
 
-
- 112 1
- 105 1
- 104 1
- 102 1
4

:


:

(4-3)
(4-1)

:

(4-1)
(4-1) Hu Hao
(2-4)
(4-0)

1/8 :

(4-1)
(4-0) Shi Hanqing
Zhang Yong (1-4)
Hu Hao (4-2)
(4-3)
Ju Reti (2-4)
(4-3) Chen Ruifu
(4-2) Cao Xin Long

1/16 :

(4-2)
Zhang Yang (1-4)
(4-3)
Shi Hanqing (4-2)
(0-4) Zhang Yong
(3-4)
Hu Hao (4-1) Zhu Yinghui
(2-4)
Ma Yangpeng (2-4)
Guan Zhen (2-4)
Ju Reti (4-1) Zhou Yuelong
Feng Guowei (2-4)
(0-4)
Chen Ruifu (4-0) Cai Jianzhong
(4-0) Xu Xinjian
Cao Xin Long (4-3)

:

(4-1) Huang Jiahao
(4-1) Wang Linhan
Zhang Yang (4-2) Zhang Dongtao
Ma Bing (3-4)
(4-2) Tang Jun
(4-1) Li Yuan
Shi Hanqing (4-2) Lin Yongzhi
(4-3) Zhang Yadong
(0-4)
Zhang Yong (4-3) Yu Xuanlang
(1-4)
(4-3) Cui Ming
Wang Lige (0-4) Hu Hao
(2-4) Zhu Yinghui
(3-4)
(4-0)
(1-4) Ma Yangpeng
Fang Xiongman (2-4)
(2-4) Guan Zhen
(3-4)
(0-4) Ju Reti
Zhao Xintong (1-4) Zhou Yuelong
Ji Zhijun (2-4) Feng Guowei
(4-1) Chen Feilong
(4-1) Lu Chenwei
(2-4)
Chen Ruifu (4-1) Jin Long
Cai Jianzhong (4-1) Pan Weixing
(4-0) Da Hailin
Lin Shuai (3-4) Xu Xinjian
(1-4) Cao Xin Long
Wang Zepeng (0-4)

:

Huang Jiahao (4-3) Zou Junhai
Sun Hongrui (2-4) Zhang Yang
Zhang Dongtao (4-0) Zhou Hanwen
Ma Bing (4-0) Liu Jialin
(4-1) Liu Ren
Zhang Yadong (4-1) Pa Ruke
Tian Jiaqi (3-4) Zhang Yong
Li Yingdong (1-4) Yu Xuanlang
Wang Lige (4-2) Wang Yuchen
Hu Hao (4-2) Wang Yingqiang
Lei Zhen (1-4) Ma Yangpeng
Li YuJin (0-4) Fang Xiongman
(4-2) Chen Jiajian
(4-1)
Ju Reti (4-1) Geng Mingqi
Zhao Xintong (4-0) Wang Jun
Xiong Jun (1-4) Ji Zhijun
Feng Guowei (4-0) Liu Jiaming
(4-1) Niu Zhuang
(2-4) Lin Shuai


Asian Players Tour Championship 3
Asian Players Tour Championship 3
/: osnooker
: Asian Players Tour Championship 3
PTC 2012.
: 2012-11-09 face : 2288 comment : 0
£ 50,000
£ 10,000. (2000 )
£ 5,000. (1600 )
£ 2,500. (1280 )
£ 1,500. (1000 )
1/8 £ 1,000. (760 )
1/16 £ 600. (560 )
1/32 £ 200. (360 )